Coaching

Coaching


Genom coaching kan du hitta vägen till det bästa du kan vara. Du formulerar om dina problem till mål, klargör dina värderingar och visioner, utvecklar dina resurser och får dina drömmar att bli verklighet.


Som internationellt certifierde coacher, hjälper vi dig att få vidgat perspektiv, identifiera begränsande övertygelser och därmed uppnå full potential. Coachingen kan vara individuell eller i grupp. Som komplement till coachingen använder vi oss av Mental träning och NLP, för att nå bästa resultat.


Coaching innebär öppna och kraftfulla frågor vilket är nödvändigt för att komma framåt i processen och komma till handling. Hela processen bygger på att man fokusera från nutid och framåt, d v s på lösningen istället för problemet, på strategier eller metodiker som fungerar istället för dem som inte fungerar, på framtid istället för dåtid. Coaching innebär också att det är klienten som har svaren på de frågor som behöver ställas och som ansvarar för processens innehåll - i egenskap av expert på sitt eget liv, både yrkesmässigt och privat.


Olika målområden inom coaching


  • Att bli en ännu bättre säljare
  • Att bli en ännu bättre chef
  • Att bli en ännu bättre medarbetare
  • Bli medveten om de egna resurserna
  • Stärka sin självbild & målbild
  • Bygga upp sin motivation
  • Lära sig hantera stress
  • Hitta balans i livet
  • Karriärutveckling
  • Med mera...
dinEffekt AB   Trolldalsvägen 49   423 43 Torslanda   Besöksadress: Östra Hamngatan 17 Göteborg   Tel. 0709-50 46 40   E-Post: info@dineffekt.se 

© Copyright Alla rättigheter reserverade 2018   Webbdesign: Ottenborg Webbservice