Mental säljande ledarskap

Föreläsning med eller utan workshop


MentalSäljKompetens® - Mental säljande ledarskap


Så når du större framgång som ledare med metoderna som världens

elitidrottare använde.


Bakgrund


I den hårda konkurrens som företagen lever med idag är sannolikt ”säljande” ledarskap en allt mer viktig faktor för framgång i ledarrollen. Med flera aktörer på marknaden och där tjänsterna allt mer liknar varandra ökar kraven på ledares förmåga att skapa relationer.


Behovet av mental träning för just ledare har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång. ”Säljande” ledarskap kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom ledarskapet som inom idrotten.


En ledares inställning och egenskaper står för 80 procent av den framgång man når i sitt arbete i att påverka, resterande 20 procent är färdigheter i sälj- och ledarteknik och strategi, samt produktkunskap. Därför är det all idé att satsa på personlig utveckling.


Syfte


Att genom denna föreläsning med workshop bli mer medveten och får inspiration i hur man kan stärka sig mentalt och sin självbild, för att öka sitt ledarskap. Vetskap i hur man kommunicera medvetet och hur man kan påverka sina medarbetare och andra avdelningar. Att få kunskap i hur man skapa rätt sinnestillstånd och en positiv attityd. Kunna vara mentalt förberedd för att kunna leda och kommunicera med alla personlighetstyper. Denna föreläsning med workshop passar alla i ett företag, för alla är mer eller mindre ”säljande” ledare och kan bidra till fler bra relationer.


Dagen består av både teori och praktiska övningar med olika mentala verktyg för att skapa mer av det ”säljande” ledarskapet.


Innehåll


  • Hur du avlägsnar hinder och maximerar din potential
  • Hur du stärker självbilden, självförtroendet och självkänslan
  • Att skapa rätt sinnestillstånd
  • Attityder, problem- eller möjlighetsfokuserad
  • Hur du förblir motiverad även under motgång
  • Mentala ledartips
  • Skapa positiva målbilder och framtidsbilder
  • Rätt målbild ger inspiration och motivation


Genomförande


Denna föreläsning med workshop går att få som både halvdag eller heldag. Den görs i olika steg där vi börjar med teori och praktiska övningar. Sedan jobbar man med ett anpassat grupparbete på det man lärt sig under dagen och därefter redovisar man på ett lättsamt och roligt sätt. Går att få enbart som föreläsnin.

dinEffekt AB   Trolldalsvägen 49   423 43 Torslanda   Besöksadress: Östra Hamngatan 17 Göteborg   Tel. 0709-50 46 40   E-Post: info@dineffekt.se 

© Copyright Alla rättigheter reserverade 2018   Webbdesign: Ottenborg Webbservice