Mental styrka medarbetare

Föreläsning med eller utan workshop


MentalSäljKompetens® - Mental styrka medarbetare


Så når du större framgång med metoderna som världens elitidrottare använder.


Bakgrund


I den hårda konkurrens som organisationerna lever med idag är det viktigt att alla har ett mentalt driv och kan hantera stressiga situationer. Med flera aktörer på marknaden och där tjänsterna allt mer liknar varandra ökar kraven på att alla anställda har en säljande inställning till kunderna oavsett vad man jobbar med.


Behovet av mental träning för arbetslivet har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång i sitt arbete. Detta kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom arbetslivet som inom idrotten.


En medarbetares inställning och egenskaper står för 80 procent av den framgång man når i sitt arbete, resterande 20 procent är färdigheter kopplat till arbetsuppgifterna, samt produktkunskap. Därför är det all idé att satsa på personlig utveckling.


Syfte


Att med denna föreläsning bli mer medveten och får inspiration i hur man kan stärka sig mentalt för att öka sin arbetsprestation och få en mer säljande inställning. Att förändra en negativ attityd till en mer positiv, samt skapa rätt sinnestillstånd och var mentalt förberedd för att kunna kommunicera med alla typer av medarbetare och kunder.


Denna föreläsning med workshop passar alla i ett företag, för alla är mer eller mindre säljare och bidrar till att försäljningen kan öka.


Innehåll


  • Hur du avlägsnar hinder och maximerar din potential
  • Hur du stärker självbilden, självförtroendet och självkänslan
  • Att skapa rätt sinnestillstånd
  • Attityder, problem- eller möjlighetsfokuserad
  • Hur du förblir motiverad även under motgång
  • Mentala styrketips
  • Skapa positiva framtidsbilder
  • Rätt målbild ger inspiration och motivation


Genomförande


Denna föreläsning med workshop går att få som både halvdag eller heldag. Den görs i olika steg där vi börjar med teori och praktiska övningar. Sedan jobbar man med ett företagsanpassat grupparbete på det man lärt sig under dagen och därefter redovisar man på ett lättsamt och roligt sätt. Går att få enbart som föreläsning.

dinEffekt AB   Trolldalsvägen 49   423 43 Torslanda   Besöksadress: Östra Hamngatan 17 Göteborg   Tel. 0709-50 46 40   E-Post: info@dineffekt.se 

© Copyright Alla rättigheter reserverade 2018   Webbdesign: Ottenborg Webbservice